FILTERS

PRICE

PRICE

Brand

Brand

Lips

Lips

Found 88 products

Shown 1-24 from 88 product(s)

CATRICE Lip Treatment 010

Auto to kainotomo lipgloss periexei vitaminh E kai Q10, pou peripoiountai ta xeilh sas xarh sthn antiokseidotikh kai anagennhtikh tous drash. H gualada parexei ena lampero finirisma se apalo roze. Omorfia kai frontida enomena se ena mono proϊon - to sunoliko paketo. Me fusiko froutodes aroma.

€4.57

ERRE DUE Perfect Matte Lipstick Confidence 811

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Perfect Matte Lipstick Courage 805

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Perfect Matte Lipstick Joy 804

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Perfect Matte Lipstick Curiosity 803

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

2

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Full Color Lipstick Revenge 424

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Full Color Lipstick Criminal Red 420

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

2

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Full Color Lipstick Hidden Danger 405

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Full Color Lipstick I am guilty 404

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

2

• Apaló, kremódes kragión pou frontízei ta xeílh enó prosférei ploúsio kai lamperó xróma me mia kínhsh.
• Súnthesh emploutisménh me ualouronikó oksú pou enudatónei, apalúnei tis grammés kai tis mikrés rutídes gúro apó ta xeílh kai xarízei ógko kai enudátosh.
• To thhlukó, kampulotó tou sxh́ma agkaliázei ta xeílh gia akómh pio eúkolh kai téleia efarmogh́. APOTE...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Satin Liquid Lipstick Sexy Tanned 306

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

ERRE DUE Satin Liquid Lipstick Spice It Up 305

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

ERRE DUE Satin Liquid Lipstick Adrenaline 304

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

ERRE DUE Satin Liquid Lipstick Berry Fairy 303

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

2

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

ERRE DUE Satin Liquid Lipstick First Love 301

Ugró kragión me ploúsio xróma kai satin finírisma, me megálh diárkeia.
Me kainotóma kremódh súnthesh kai gemáto sóma pou metatrépetai se éna leptó kai elastikó film satin xrómatos.
H veloúdinh ufh́ tou xarízei monadikh́ aísthhsh sta xeílh kai xróma pou de stegnónei kai de spáei.
Periéxei energá sustatiká pou prosféroun enudatikés kai apaluntikés idióthtes, gia leía,...

€14.50Price
€13.05Regular price

ERRE DUE Perfect Matte Lipstick Oblivion 818

Kragión me veloúdinh ufh́ pou prosférei ploúsio xróma kai 
éntono, ekleptusméno mat finírisma me éna pérasma. 
 Me lepth́, apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, zohró xróma 
kai áneth efarmogh́ me megálh diárkeia. 
 Eínai emploutisméno me voúturo apó ágrio mángko pou prostateúei 
kai anadomeí ta xeílh kai energá sustatiká me enudatikés kai threptikés idióthtes. 
AP...

€14.75Price
€13.28Regular price

ERRE DUE Silky Premium Lip Definer Ballet 521

• Molúvi xeilión me apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, gemáto 
xróma kai apotélesma pou paraménei analloíoto éos kai 7 óres. 
 Protoporiakh́ súnthesh pou de moutzourónei, den ksethoriázei kai de 
feúgei apó to perígramma ton xeilión. 
 Me monadikh́ ufh́ pou prosférei eúkolh, áneth efarmogh́ kai 
eksairetikh́ apódosh xrómatos me omoiómorfo apotélesma. 
 APOTELESMA: ...

€6.90Price
€6.21Regular price

ERRE DUE Silky Premium Lip Definer Cookie 520

• Molúvi xeilión me apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, gemáto 
xróma kai apotélesma pou paraménei analloíoto éos kai 7 óres. 
 Protoporiakh́ súnthesh pou de moutzourónei, den ksethoriázei kai de 
feúgei apó to perígramma ton xeilión. 
 Me monadikh́ ufh́ pou prosférei eúkolh, áneth efarmogh́ kai 
eksairetikh́ apódosh xrómatos me omoiómorfo apotélesma. 
 APOTELESMA: Én...

€6.90Price
€6.21Regular price

ERRE DUE Silky Premium Lip Definer Blood 510

• Molúvi xeilión me apalh́ súnthesh pou prosférei ploúsio, gemáto 
xróma kai apotélesma pou paraménei analloíoto éos kai 7 óres. 
 Protoporiakh́ súnthesh pou de moutzourónei, den ksethoriázei kai de 
feúgei apó to perígramma ton xeilión. 
 Me monadikh́ ufh́ pou prosférei eúkolh, áneth efarmogh́ kai 
eksairetikh́ apódosh xrómatos me omoiómorfo apotélesma. 
 APOTELESMA: Én...

€6.90Price
€6.21Regular price